مدیریت و مشاور بهره برداری مجتمع های تجاری و چند منظوره

مروری گذار بر گذشته ساخت و بهره برداری مراکز تجاری در ایران، بیانگر این واقعیت است که هدف از اینگونه سرمایه گذاری ها صرفاً، بازگشت سرمایه از طریق ارزش افزوده ناشی از فروش واحدهای تجاری مستقر در این مراکز بوده است. در این میان، سرمایه گذاران مراکز تجاری، نیازی به برنامه ریزی و پیش بینی های لازم در بخش های مرتبط با حوزه بهره برداری و فعالیت های تجاری آتی مراکز را نداشته و راه حل فروش بهترین ضمانت بازگشت سرمایه گذاری محسوب میگردید. با گذشت زمان و تغییر شرایط، معادلات حاکم بر بازار مراکز تجاری در کشور نیز دگرگون شده و به تبع آن، سرمایه گذاران اینگونه مراکز، نیازمند برنامه ریزی صحیح در بخشهایی گردیده اند که تا کنون از دید ایشان مغفول مانده بود.
در شرایط کنونی صنعت ساخت اماکن تجاری، رعایت استانداردهای طراحی - معماری، کیفیت مصالح موقعیت قرارگیری و سایر موارد فنی مرتبط با فیزیک پروژه، دیگر به تنهایی تضمین مناسبی جهت استقبال مشتریان از اینگونه مراکز نمی باشند. در کنار تمامی موارد فوق که تعیین کننده چارچوبهای مهندسی ساختمان مراکز خرید محسوب می گردند، برنامه ریزی در بعد بهره برداری و پیاده سازی ترکیب صحیحی از فعالیت های تجاری از الزامات فرایند ساخت و بهره برداری مراکز تجاری محسوب میگردد.
گزینش مناسب کاربری ها و اصناف، تخصیص بهینه سطوح به هر کاربری، تلفیق و ترکیب صحیح اصناف در کنار یکدیگر، تخصیص متراژ بهینه به هر واحد، پیش بینی و َلحاظ شاخص های مد نظر نام های تجاری در مجتمع و بهینه سازی پلان های معماری با الگوی بهره برداری از جمله مواردی میباشند که در فرایند راه اندازی و بهره برداری مراکز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده؛ به طوری که موفقیت آتی مراکز تجاری در گرو رعایت تمامی این شاخص ها میباشد.

مجموعه مواردی که در سطور فوق به عنوان الزامات ساخت و راه اندازی مراکز تجاری نام برده شد، بخشی از اقداماتی هستند که در قالب خدمات راه اندازی مراکز تجاری مطرح میباشند. این فرایند از مرحله مطالعات تفصیلی بازار و اقتصاد پروژه آغاز گردیده و در مراحل اجرایی، به مذاکرات تجاری با صاحبان اصناف و نام های تجاری و در نهایت ورود ایشان به مجتمع ختم خواهد گردید.
گروه تخصصی تامین و تجارت پروژه های ایران به عنوان مشاور تخصصی ساخت و راه اندازی مراکز تجاری، با بهره گیری از توان علمی و تجارب خود و برخورداری از تجارب و توان فنی شرکت های بین المللی همکار و پیشرو در حوزه راه اندازی و بهره برداری، در حال ارائه طیف کاملی از خدمات مورد نیاز جهت ساخت و راه اندازی مراکز تجاری میباشد، به نحوی که نیاز سرمایه گذاران این بخش، از مرحله تعریف فرصت سرمایه گذاری تا دوره بهره برداری از مرکز تجاری را تأمین نماید.

خدمات راه اندازی و بهره برداری از مراکز تجاری، شامل برنامه ریزی فازبندی شده و ارائه گام به گام خدمات در قالب سه بخش مجزا و متعاقب یکدیگر میباشد که در ذیل به آنها اشاره گردیده است.
1. فاز مقدماتی، فرایندهای مطالعه محور مطالعات بازار و اقتصاد و تهیه مبانی طراحی و معماری
2. فاز اجرایی، فرایندهای عملیاتی، خدمات واگذاری و راه اندازی مجتمع
3. فاز بهره برداری

 

شاپینگ مال و مراکز تجاری
تماس با ما

نماد ساماندهی

شماره تماس : 0465003 912 98+

پست الکترونیک: Info@atlastos.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بن بست آذرنوش

Scroll to Top