دسته: خدمات ما

مشارکت و سرمایه گذاری


شناسایی و معرفی بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشاوره در بخش های مختلف اقتصادی
تشکیل شرکت و شخصیت حقوقی مستقل برای پروژه‌های موضوع مشارکت
ارائه خدمات حرفه‌ای  در زمینه شکل‌گیری مشارکت‌های فی مابین سرمایه گذاران و سازندگان و جذب سرمایه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های شناسایی شده.
 انجام ارزیابی های فنی، مالی و اقتصادی هرگونه سرمایه‌گذاری و یا مشارکت
ارائه خدمات فنی، حقوقی و مشاوره ای در خصوص عقد انواع قراردادها، تفاهم نامه و صورتجلسات سرمایه گذاری و مشارکت
مشاوره حرفه‌ای در خصوص مدیریت  اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت
انجام مذاکرات، توافقات مرتبط با امور سرمایه گذاری و مشارکت، به نمایندگی از طرف متقاضیان
مشاوره و اعلام نظر کارشناسی و حرفه‌ای به متقاضیان سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر زمینه های مربوطه

 

 
تماس با ما

نماد ساماندهی

شماره تماس : 0465003 912 98+

پست الکترونیک: Info@atlastos.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بن بست آذرنوش

Scroll to Top