مطالعات اقتصادی طرح ها و پروژه ها

مطالعات اقتصادی پروژه های ساختمانی

 

هر طرح یا پروژه اقتصادی چه در حوزه پروژه­های سرمایه­ گذاری، چه در حوزه پژوهش ­های زیرساختی و یا سایر موضوعات مرتبط در اولین گام نیازمند انجام مطالعات اقتصادی است تا بدین منظور با طراحی ساختار و پلان عملیاتی ضابطه­ مند و مستدل زمینه موفقیت پروژه در مراحل بعدی فراهم آید. طبعاً مراحل انجام مطالعات اقتصادی بسته به نوع پروژه متفاوت است اما آنچه در خصوص اغلب پروژه­های در دست انجام این شرکت ذیل موضوع مطالعات اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری قابل بیان است به قرار ذیل می­باشد:

مرحله اول: مطالعات حوزه شناخت پروژه

آنچه به عنوان خروجی این مرحله از مطالعات ذیل حوزه­های شهرسازی، اجتماعی و اقتصادی و بازار حاصل می­شود آنالیز پروژه به لحاظ نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت­های مترتب بر آن است.

مرحله دوم: مطالعات حوزه تعریف پروژه

در این مرحله با تکیه بر خروجی­ های مرحله پیشین و موضوع پروژه به تعریف سناریوهای بالقوه، عملکردهای پیشنهادی و نهایتاً کانسپت برتر پروژه خواهیم رسید. در واقع خروجی این بخش از مطالعات بیان تفصیلی و دقیق آن چیزی است که باید در پروژه اتفاق افتد.

مرحله سوم: مطالعات حوزه بازاریابی و برندینگ

در این قسمت متناسب با بازار هدف­گذاری شده برای پروژه پلن بازاریابی و برندینگ طراحی شده و زمینه­های اجرایی شدن آن به شیوه­ای هدفمند برنامه ریزی می­گردند. در واقع مطالعات این بخش متضمن موفقیت پروژه در فاز فروش و بهره برداری است.

مرحله چهارم: مطالعات حوزه تأمین منابع و آنالیز اقتصادی

این مرحله در واقع ناظر بر شناسایی و پیشنهاد بهترین مدل تأمین منابع مالی و بازگشت سرمایه متناسب با شرایط پروژه و خواستگاه کارفرما است. خروجی این بخش ناظر بر پیشنهاد بهترین مدل مالی ممکن با توجه به اقتضائات پروژه و آنالیز اقتصادی طرح برای دستیابی به بهترین شاخص سود آوری است. البته حصول نتیجه در بخش در ارتباط معناداری با مراحل پیشین خصوصاً مطالعات حوزه تعریف پروژه می­‌باشد.

مرحله پنجم: مطالعات حوزه فروش و بهره برداری

در این مرحله مکانیزم طراحی ساختار فروش پروژه، چگونگی پیشبرد پروسه فروش و سیاست­های کلان قیمتی ناظر بر سودآوری پروژه مورد بررسی قرار گرفته و در غالب مشاوره منتهی به پیشنهادی عملیاتی برای کارفرما خواهد بود. حتی شناسایی و معرفی مجموعه­ های دارای صلاحیت جهت عقد قرارداد کارگزاری فروش با کارفرما ذیل این مرحله قابل انجام است. در پروژه های با رویکرد بهره برداری محور نیز همین پروسه طی شده و مدل بهینه بهره برداری متناسب با نیاز و ظرفیت­های پروژه پیشنهاد می­‌شود.

البته لازم به ذکر مراحل فوق بسته به نیاز کارفرما به صورت بخشی نیز قابل ارائه است.

 

 


تماس با ما

نماد ساماندهی

شماره تماس : 0465003 912 98+

پست الکترونیک: Info@atlastos.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بن بست آذرنوش

Scroll to Top