دسته: خدمات ما

مدیریت بازاریابی فروش

مدیریت بازاریابی فروش در پروژه های ساختمانی 

 

یکپارچگی در تمام فعالیتهای بازاریابی و تبلیغاتی و پیروی همه این فعالیتها از اهداف، استراتژی ها و تاکتیک های از پیش تعیین شده ست که میتواند به سودآوری و تحقق اهداف فروش و برندینگ منجر شود.

«گروه تخصصی تامین و تهیه پروژه های ساختمانی عمران مسکن اطلس طوس» با بررسی و آگاهی کامل نسبت به اسناد بالادستی ، تشکیل کارگروه های تخصصی شناخت و ارزیابی بازار هدف بر اساس بخش بندی بازار ، تحلیل رقبای بالقوه و بالفعل پروژه و بررسی تمامی شرایط محیطی ، فعالیتهایی به شرح ذیل انجام میگیرد:

تدوین برنامه بازاریابی (MP)
تدوین کمپینهای تبلیغاتی ، بودجه بندی ، ارزیابی و انتخاب مجری و نظارت بر حسن اجرای کمپینهای تعبیه شده
تدوین نظام ارتباطات پس از فروش: اطلاع رسانی روند پروژه ، حفظ شرایط روانی بازار ، حفظ و افزایش ارزش واحدها از طریق مدیریت بازار ثانویه
رهنمود های مدیریت برند
ارائه طرح جانمایی بهینه اصناف در بخش های تجاری پروژه
پیش فروش ، همزمان با تبلیغات، منطبق بر پلان بودجه مالی و پلان زمانی پروژه ها
تعیین استراتژی قیمت گذاری واحد ها در پروژه بصورت دینامیک ، به هنگام ، کارشناسی شده و پیشنهاد شرایط فروش و تهیه لیست قیمتها با توجه به حساسیت های بازار، مشتریان و رقبا
تعیین استراتژی ترکیب بهینه واگذاری و یا حفظ مالکیت قسمت های مختلف پروژه ها با رویکرد حصول منفعت بالا ناشی از افزایش ارزش افزوده آنها .
ارائه نظرات مشورتی برای طراحی پلان های معماری پروژه
مشاوره، بررسی ظرفیت ها و شناسایی فرصت های بهبود و ایجاد ارزش افزوده بالا با رویکرد مهندسی ارزش
انجام بررسی های علمی درحوزه مدیریت استراتژیک با توجه به چشم اندازها، اهداف، عوامل درون سازمانی( قوتها و ضعفها) و عوامل برون سازمانی ( فرصتها و تهدیدها ) و پیشنهاد استراتژ ی های برتر و برنامه های عملیاتی مورد نیاز
ارائه پکیج نهایی بهره برداری موفق پروژه با عنایت به توسعه جامعیت عملکردی آنها در رونق آتی با هدف تثبیت قدرت برند شرکت سازنده و افزایش دارایی های نامشهود شرکت
تدوین , طراحی و اجرای سند جایگاه سازی برند و استراتژی های برند سازی و نیز تدوین سند هویت یکپارچه برند(BIG) و سند هویت یکپارچه سازمانی (CIG)
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی و برند در قالب کمپین ارتباطات یکپارچه بازار یابی و برند ( IMBC)

ویژگی ممتاز محتوای برنامه فوق الذکر بهره گیری از مطالعات عمیق و بررسی های کارشناسانه ای از قبیل تحلیل محیطی و بهره گیری از پروسه STP (بخش بندی بازار- تعیین بازار هدف- جایگاه سازی) میباشد.

 

مديريت طرح پروژه هاي صنعتي ، تجاري وخدماتي
مديريت بازاريابي وفروش پروژه هاي تجاري
مطالعات بازاريابي مراكز تجاري ، اداري و مسكوني
مطالعات بازاريابي هتل ها ومراكزتوريستي
مشاوره در زمينه راه اندازي وبهره برداري ازمراكز تجاري
مديريت پروژه هاي تجاري ، اداري ومسكوني
مشاوره در زمينه نحوه تبليغات واطلاع رساني پروژه ها
مديريت برنامه ريزي وكنترل پروژه
برنامه ريزي استراتژيك وتدوين چشم اندازها
تدوين طرح كسب و كار شركت ها وسازمانها
مطالعات عارضه يابي وآسيب شناسي

 

 
تماس با ما

نماد ساماندهی

شماره تماس : 0465003 912 98+

پست الکترونیک: Info@atlastos.com

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، بن بست آذرنوش

Scroll to Top